Vizualinės reklamos projektų derinimas su savivaldybe

Prieš gaminat visas reklamines iškabas ir viešuosius užrašus būtina juos suderinti su atitinkamomis tarnybomis, pateikti visus reikalingus dokumentus, parengti reklamos projektą. Parengtas reklamos projektas turi atitikti visas galiojančias taisykles, prieš rengiant būtina susipažinti su reklamos įstatymų teisės aktais ir kitais reglamentuojančiais dokumentais.

Leidimas įrengti išorinę vaizdinę reklamą išduodamas sumokėjus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka vietinę rinkliavą. Rinkliavą moka asmenys, kurie pagal nustatyta tvarka suderintus projektus, ant savivaldybės objektų yra įrengę reklamines iškabas ir jas eksploatuoja. Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Ekonomikos departamentas.
REIKALINGI DOKUMENTAI
1.Situacijos planas;

2.Topografinė nuotrauka (ne senesnė kaip vienerių metų), (nepateikiama, jeigu išorinė reklama įrengiama ant pastatų arba specialių transporto priemonių);

3.Aiškinamasis raštas;

4.Objekto, ant kurio įrengiama išorinė reklama, esamos situacijos fotografuota medžiaga (teritorijų, statinių, pastatų fasadų, esamų reklaminių iškabų, vitrinų, gretimybių fotofiksacija ir pan.);

5.Fasado arba teritorijos vaizdas su įkomponuota išorine reklama (fasadas – nurodyti iškabos vietą, atstumus, gabaritus, esamas gretimybes, vitrinas, fasado tvarkymą, spalvinį sprendimą, teritorija – teritorijos plane nurodyti išorinę reklamą su atstumais ir matmenimis, topografinį teritorijos ir požeminių tinklų planą (ne senesnį kaip vienerių metų), teritorijos tvarkymo sprendinius, dangas, apšvietimą ir pan.);

6.Išorinės reklamos detalizacijos (gabaritai, medžiagos, turinys, spalvinis sprendimas);

7.Konstrukcijos (tvirtinimo mazgai, apdailos elementai, detalizacijos ir pan.);

8.Apšvietimas (šviestuvai, tvirtinimai, vaizdas tamsiu paros metu, ir pan.);

9.Prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jeigu ženklas registruotas (numatytas naudoti išorinėje reklamoje);

10. Projektas turi būti patvirtintas (pasirašytas projekto vadovo, projektuotojų ir savininkų ar bendraturčių);

11.Reklaminės veiklos subjekto duomenys (išorinės reklamos įrengimo užsakovo, projektuotojo, gamintojo, reklamos davėjo teisingi duomenys);

12.Teisę disponuoti objektu, ant kurio įrengiama išorinė reklama (pastatas, statinys, teritorija ir pan.), tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos;

13.Sutarties tarp reklaminės veiklos subjekto (užsakovo) ir projektuotojo kopija (reklamos projektui rengti);

14.Projektas, 2 egz.;

15.Projektas skaitmeninėje laikmenoje, 2 egz.

Priėmus sprendimą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, užsakovas sumoka vietinę rinkliavą ir pateikia kvito ar mokamojo pavedimo originalą ir tinkamai patvirtintą kopiją Savivaldybės Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui. Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo įmonės kodas – 188659752) sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 53521.
Taip pat pateikia mokėjimo pavedimo ar kvito apie sumokėtą nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą originalą ir kopiją (kai dalinami ar platinami reklaminiai lapeliai, bukletai ir kita poligrafinė produkcija Savivaldybės teritorijoje).